Vysoká ještě jednou, semestr první

Literární akademie. Jsem tam. Stalo se to. Mám za sebou první semestr. Mé klasické vysokoškolské hodnocení jednotlivých předmětů.

První zápis v indexu: 16.12.2013 - Zápočet z Evropské literatury I.

Poslední zápis v indexu: v nedohlednu

Délka prázdnin: ehm, čeho že?

Počet nakoupených script: 1/2

První semestr na Literární akademii jasně ukázal, jak moc se mezi sebou vysoké školy liší (ale zároveň v čem jsou stejné). Cítím se jako v novém světě. Už žádná ekonomika, informatika, žádná analytika, ale literatura, dějiny, psaní a myšlení. Ten skok je obrovský. A je nesmírně zajímavé vyzkoušet si něco nového.

Přesto musím říct, že v něčem to je zase stejné. Opět je mi na některých přednáškách spavo a hlava mi nezadržitelně padá na lavici. Do semestrálních prací se mi zrovna nechce a vymýšlím je na poslední chvíli. Hlavou mi víří myšlenky: Cože?? Co tam mám ještě psát? ÁÁÁÁÁ! Nakonec to ovšem stejně dopadne tak, že něco vymyslím (či vyseru omáčku, jak mi říkají někteří).

Anglický jazyk: praktický jazyk I.

Cvičící: PhDr. Richard Olehla, Ph.D.

Cvičící: Brad Vice, MFA, Ph.D.

Obtížnost: 2/5

Zakončení: zápočet

Když jsme měli na TULce na angličtinu dvě vyučující, bylo to peklo, ale na LA to k mému překvapení funguje. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že s každým cvičícím děláme věci z jiné oblastí a nekecají si navzájem do řemesla.

Jedna z hodin se týkala gramatiky, kde jsme jednoduše jeli podle témat z knížky. Výuka probíhala v přátelském duchu a často jsme se i nasmáli. Taková klasika s rodilým mluvčím. Psali jsme několik testů a esejí a všechno to bylo vcelku primitivní. Mnoho jsem si z hodin neodnesl. Na druhou stranu jsem zjistil, že už angličtině slušně rozumím, aniž bych si všiml, kdy se to vlastně stalo. Výuku angličtiny asi nechápu. K mému vlastnímu překvapení jsem semestr absolvoval v hardcore skupině.

Druhá část hodin se týkala kultury. Diskutovali jsme o tématech z historie Velké Británie. Opět to byla taková povídací hodina. Týden co týden jsme sice psali testy, ale nebyl pro mě problém naučit se na ně během ranní jízdy metrem do školy.

Celé naše cizojazyčné snažení bylo zakončeno velkým, závěrečným, nejúžasňákovštějším, gramatickým testem, který byl oproti tomu TULkovskému docela ořezávátko, takže předmět pro mě nepředstavoval problém.

Dějiny a současnost I.

Přednášející: PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Obtížnost: 0/5

Zakončení: (do ztracena)

Z předmětu dějiny a současnost nebyla ani zkouška ani zápočet, takže z něj prolezl opravdu každý. Přednášky byly zajímavé. Vždy jsem zpozorněl při slovech „To vám říkali na škole špatně“. Je vidět, že mezi výukou dějin na střední a vysoké škole je přímo propastný rozdíl. A jsem rád, že si mohu udělat přesnější obrázek o tom, jak to vlastně bylo. Neučíme se žádná data, ale krásný příběh dějin Evropy.

Začali jsme ve starověku a rychle se přešoupli až do středověku.

Dějiny umění a kultury I.

Přednášející: PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Obtížnost: 3/5

Zakončení: zápočet

Dějiny umění se týkaly malířství, sochařství a architektury od starověku až po manýrismus. Nejzajímavější byl náhled na interpretaci obrazů a symbolů, které se v nich objevují. Bohužel bylo vcelku obtížné dělat si zápisky, protože mi většina věcí nepřišla podstatná pro zapsání. Tento dluh se pak projevil na konci semestru, kdy jsem neměl moc z čeho se učit.

Zápočtový test byl vcelku obtížný a dal jsem ho jen díky svému obecnému přehledu a kladnému vztahu k dějinám.

Evropské myšlení I.

Přednášející: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Antoň Funda

Obtížnost: 2/5

Zakončení: zápočet

Evropské myšlení se mi velice líbilo, ale bohužel jsem neměl to štěstí ho navštěvovat (práce). Přednášky nám předkládaly výklad Starého zákona. Nikoliv ovšem z hlediska náboženství (přednášející je ateista), ale jako mýtický příběh z počátku věků, který změnil myšlení Evropanů.

Zápočet byl ústní, což jsem viděl poprvé v životě. Byly k němu dispozici okruhy, které ovšem nemusely vždy plně odpovídat vzneseným otázkám. Přednášející byl ovšem velmi vstřícný a navíc mi nedělalo problém se výklad jednotlivých příběhů naučit.

Praktický český jazyk a stylistika I.

Cvičící: Mgr. Eva Šťastná

Obtížnost: 3/5

Zakončení: zápočet

Jeden z předmětů, který má nějakou přímou spojitost s tvůrčím psaní. Kdo se chce stát spisovatelem, jednoduše musí umět česky (aspoň trochu) a přesně to nás má tento kurz naučit. Naneštěstí obsahuje velké množství teorie, takže jsme se většinu času zabývali dějinami češtiny a definicí různých jazykových jevů.

Alespoň v několika gramatických cvičení jsme vyzkoušeli svoje praktické dovednosti. Zjistil jsem, že na tom nejsem tak špatně, jak jsem si původně myslel. Cvičící mi vyhovovala a hodina svižně ubíhala. Některé užitečné dovednosti jsem si na kurzu opravdu osvojil, zvláště při rozboru našich esejů.

Zápočtový test byl částečně teoretický a částečně praktický. Gramatika mi dala docela zabrat, ale jako celek bych to zhodnotil slůvkem jednoduché.

Evropská literatura I.

Přednášející: Mgr. Markéta Kořená, Ph.D.

Cvičící: Mgr. Radek Malý, Ph.D.

Obtížnost: 2/5

Zakončení: zápočet

Rozbory děl, přesně o tom je evropská literatura. V tomto semestru cílí na romantismus a realismus. Bohužel se mi stala nepříjemná věc, na přednášku jsem měl někoho jiného než na cvičení a výuka tak probíhala hodně nekonzistentně. Druhá skupina měla v tomto ohledu jasnou konkurenční výhodu. Ačkoliv na přednášce zaznělo mnoho zajímavých informací, mnoho jsem si z ní neodnesl.

Cvičení bylo o stupeň více užitečnější. V něm jsme si naživo zkoušeli rozebírání velkých děl evropské literatury. Na začátku jsem se trochu bál, protože to nikdy nepatřilo k mým silným stránkám. Nakonec se mi však dařilo celkem obstojně.

K získání zápočtu stačilo rozebrat dvě díla na hodině a jednou v domácí práci na dvě normostrany.

Literární žánry I.

Cvičící: PhDr. Šidák Pavel, Ph.D.

Obtížnost: 3/5

Zakončení: zápočet

O literární teorii jsem do nástupu na LA nevěděl vůbec nic. Abych se přiznal, tak do té doby jsem ani nepřemýšlel, že by něco takového mohlo existovat. A to mě podrž, vono jo. Literární žánry jsou jedna z jejích disciplín. V průběhu semestru jsme se učili, jaké znaky má legenda, povídka, elegie, žalm atd. atd. Literárních žánrů je opravdu mnoho.

Na hodiny jsme si museli pravidelně číst ukázky, takže to určitě nebylo o tom, si to jen odsedět. To nejlepší nás ale čekalo na konci semestru. Vybrat si nějaký kratší text a napsat „povídání“ o literárních žánrech na 4-10 normostran.

Ukázalo se, že na Literární akademii se opravdu učí psát a tak nám byla práce všem vrácena, protože obsahovala mnoho stylistických, pravopisných i faktických chyb. Smekám před naším cvičícím, který musel mít spoustu práce s opravováním všem chyb.

Poetika I.

Cvičící: PhDr. Šidák Pavel, Ph.D.

Obtížnost: 3/5

Zakončení: zápočet

V podstatě to samé jako literární žánry. Podobně probíhající hodiny i závěrečná práce. Ačkoliv nám literární teorie k psaní příliš užitečná nebude, tak znalost struktury textů a dovednost jejich rozboru určitě nebude k zahození. Jsem zvědavý, co přinesou další semestry.

Práce s prameny I.

Přednášející: PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Obtížnost: 1/5

Zakončení: zápočet

Práce s prameny na mě působí jako předmět do počtu. Je pouze jednosemestrální, zápočet jednoduchý a obsahuje pouze přednášky. Jako fanouška dějin byl ovšem pro mě zajímavý. Týkal se rozebírání zdrojů dějinných faktů. Od pamětí (např. Máchův deník „jsem ji pical dvakrát vleže u kamen, po večeři vkleče a pak vstoje, obojíkrát ji to bolelo.“) až po rozbor časopisů nebo internetových deníků.

Pro získání zápočtu je nutné vypracovat semestrální práci, kterou ... ještě nemám.

Literární tvorba - hlavní dílna I.

Přednášející: MgA. René Nekuda

Obtížnost: 1/5

Zakončení: zápočet

A jsme u nejdůležitějšího předmětu semestru alespoň co se zaměření školy týče. Vyžadoval naše plné soustředění prakticky po celou dobu semináře, takže byl velmi náročný. Zvlášť, když jsem měli hned 4 hodiny za sebou. Dalo se ovšem zvládnout.

Působilo to na mě spíše jako úvod do psaní pro začátečníky na rozepsání se. Nedostávalo se nám příliš zpětné vazby, ta má podle plánu přijít až druhý semestr, který předpokládám bude mnohem užitečnější. Aktuálně jsem v napjatém očekávání.

Určitě jsem se díky seminářů začal více zamýšlet nad konstrukcí příběhu, což určitě při psaní zúročím. Na hodinách jsme psali krátké testy, kde jsme trénovali konkrétní použití postav, dialogů, popisů atd.

Pro získání zápočtu stačilo na konci roku odevzdat jednu povídku a jelikož já píšu rychle, tak to pro mě byl vcelku jednoduchý úkol.

18. ledna 2014